Pomorska Teka Edukacyjna

PROPOZYCJE PIOSENEK

 

Moja Litania, czas trwania: 3’35”

Moja litania zdobyła wielką popularność i uznanie jako utwór przynoszący nadzieję na zmianę systemu. Jej autor zdobył nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu

Autor tekstu, kompozytor i wykonawca: Leszek Wójtowicz

Rozmowa ministra ze studentami, czas trwania: 7’27”

Piosenka jest satyrycznym odtworzeniem dialogu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego, którzy podjęli strajk w związku odmową realizacji ich postulatów (m.in. zniesienia cenzury, umożliwienia im udziału w pracach senatów uczelni, swobody wyboru lektoratu języka obcego i wielu innych) oraz fiaskiem zarejestrowania przez studentów gdańskich Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Autor tekstu, kompozytor i wykonawca: Aleksander Grotowski

 

Propaganda sukcesu, czas trwania: 5’33”

Piosenka napisana została na I Festiwal Piosenki Prawdziwej w 1981 r. Jest odzwierciedleniem upadku polityki dekady rządu Gierka, który przy pomocy środków masowego przekazu rozwinął na wielką skalę propagandę sukcesu. Piosenka była głosem antykomunistycznej opozycji.

Autor tekstu, kompozytor i wykonawca: Andrzej Rosiewicz

 

Solidarność, czas trwania: 3’08”

Piosenka z albumu pt. Dziesięć ważnych słów powstałego w 1994 r. Mówi o znaczeniu słowa solidarność w kontekście historycznym i uniwersalnym.

Autor tekstu, kompozytor i wykonawca: Marek Grechuta

 

Piosenka dla córki, czas trwania: 2’02”

Jest to utwór powstały w czasie strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Jej pierwsze wykonanie odbyło się na terenie stoczni podczas występów aktorów Teatru Wybrzeże, którzy wystąpili ze specjalnym programem ku pokrzepieniu serc. Piosenka szybko stała się nieoficjalnym hymnem powstającej „Solidarności”. Pietrzyk wykonał ją wbrew zakazowi cenzury na Krajowym festiwalu Piosenki w Opolu w 1981 r. Zaśpiewał ją także w 1981 roku w filmie „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy. W stanie wojennym była jedną z ważniejszych i najczęściej wykonywanych piosenek.

Autorzy:
– tekst: Krzysztof Kasprzyk,
– muzyka i wykonanie: Maciej Pietrzyk

 

Boże nasz, czas trwania: 2’31”

Utwór obrazuje atmosferę strajkową w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku – czas nadziei ale też narastającego niepokoju, czas skupienia i modlitwy, wreszcie oczekiwania na pozytywne zakończenie negocjacji i przyjęcie postulatów strajkujących załóg.

Autor tekstu, kompozytor i wykonawca: Maciej Pietrzyk.

 

Sierpień 80, czas trwania: 2’09”

Jest to piosenka należąca do zbioru utworów rodzącej się demokracji, powstała po podpisaniu Porozumień Sierpniowych, wykonywana podczas Festiwalu Piosenki zakazanej w 1981 r w Gdańsku.

Autorzy:
– tekst: Andrzej Waligórski,
– muzyka i wykonanie: Maciej Pietrzyk

 

Brygadzista Albin, czas trwania: 2’56’

Piosenka ma charakter satyryczny, ukazujący postać Albina Siwaka jednego z aparatczyków PZPR, związanego z frakcją moczarowską i antysyjonistyczną. Po ukończeniu nauczania w szkole podstawowej, jako 17 przyjechał do Warszawy gdzie szybko awansował na przodownika pracy, był brygadzistą o specjalności „zbrojarz-betoniarz”. Do 1990 roku pełnił funkcję ambasadora w Libii. Zapamiętany został jako bezkompromisowy przeciwnik „Solidarności”.

Autor tekstu, kompozytor i wykonawca: Maciej Zębaty

Płyta: Piosenki strajkowe, Maciej Pietrzyk

Autor tekstu, kompozytor i wykonawca: Maciej Pietrzyk.

 

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku

UA-127170473-2