Pomorska Teka Edukacyjna

Wprowadzenie historyczne
Kalendarium

Wprowadzenie historyczne: Polska Gomułki (1956-1969)

Po okresie pustoszącego umysły i gospodarkę stalinizmu nastanie rządów ekipy Gomułki budziło początkowo duże nadzieje na zmiany. Rzeczywiście, pierwszych kilka miesięcy rządów Gomułki to „poluzowanie gorsetu ideologicznego”, a przede wszystkim poprawa zaopatrzenia i wiara w lepszą przyszłość. Szybko okazało się jednak, że dogmatyczny i apodyktyczny Gomułka jest przede wszystkim realistycznym komunistą, a nie reformatorem. Początkowe oznaki swobody wypowiedzi szybko zostały stłamszone, a ideologię władzy na wiele lat zdominowała kwestia rywalizacji z polskim Kościołem oraz dalsze zbrojenie armii i ścisła współpraca z ZSRR kosztem ograniczania dostępu do dóbr konsumpcyjnych. Pod koniec szarych i mało kolorowych (wbrew początkowych nadziejom) lat rządów minimalistycznego Gomułki propaganda za winnych tej sytuacji uznała niewielką grupę polskich Żydów. To w tym czasie zaczęły się kształtować też pierwsze oficjalne głosy politycznego i społecznego sprzeciwu wobec komunistycznej władzy w Polsce.

Na Pomorzu Gdańskim władza ekipy Gomułki to przede wszystkim dalsze inwestycje w przemysł stoczniowy, ale też i otwarcie wybrzeża Bałtyku dla ruchu turystycznego. Tendencja budowania przez wielkie państwowe zakłady i kombinaty z głębi kraju własnych ośrodków wypoczynkowych dla „swoich” robotników nad morzem sprawiła, że Pomorze stało się letnią wizytówką kraju. Kolorytu i szyku Wybrzeżu nadawali też marynarze z całego świata, którzy przywozili techniczne i spożywcze nowinki z bogatego Zachodu. Gdańsk i Gdynia stały się „oknami na świat” PRL. To tutaj debiutowały pierwsze polskie zespoły bigbitowe, dyskoteki czy kabarety. Jednocześnie nowa władza luzująca nieco dotychczasowy gorset ideologiczny w zakresie przymusowych danin czy pochodów bardzo interesowała się upamiętnieniem najnowszych aspektów polskiej historii. W tym okresie zbudowano między innymi Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte czy powołano do życia Muzeum Stutthof w Sztutowie. Okres ideologicznego nacisku i pokaz siły władzy, które w pierwszych latach Gomułki były mniej odczuwalne, miały swoją kumulację w marcu 1968 r., kiedy Gdańsk i Pomorze stały się bardzo ważną areną protestów studenckich, oraz w grudniu 1970 r., kiedy przeciw kolejnym podwyżkom cen zaprotestowali robotnicy Wybrzeża.

Kalendarium

1956

5 stycznia – w Warszawie odbywa się pierwsze inauguracyjne zebranie Klubu Krzywego Koła, który staje się ośrodkiem krytycznej i niezależnej wymiany poglądów na tematy polityczne, społeczne, kulturalne i filozoficzne.

14-25 lutego – w Moskwie odbywa się XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, podczas którego poddano oficjalnej krytyce stalinowski kult jednostki oraz postępowanie organów bezpieczeństwa wobec realnych i wyimaginowanych „przeciwników politycznych”, uznano prawo narodów do „różnych dróg dochodzenia do socjalizmu”, zapowiedziano także rehabilitację ofiar stalinizmu. Szczególne wrażenie wywiera na zjeździe tajny referat I sekretarza KPZR Nikity Chruszczowa, w którym bez ogródek i w wielu szczegółach przedstawia on patologie systemu stalinowskiego oraz mechanizmy prześladowań milionów jego ofiar. Dzięki polskim delegatom na zjazd tekst tajnego referatu mimo zakazów przedostaje się do Polski, jest kopiowany przez działaczy PZPR i kolportowany oraz czytany w całym kraju. Zawarta w nim wiedza o mechanizmach stalinizmu znacznie wpłynęła na zmianę nastrojów w kraju i dążenie do zmiany rządzącej w PRL ekipy stalinowskich działaczy.

12 marca – w Moskwie umiera Bolesław Bierut.

20 marca – I sekretarzem PZPR zostaje Edward Ochab.

wiosna – władze ogłaszają amnestię, z więzień w Polsce wychodzi ponad 30 tys. więźniów, w tym wielu skazywanych wcześniej członków podziemia, byłych wojskowych II RP i żołnierzy AK. Oficjalnie rozpoczynają się procesy rehabilitacyjne, złagodzona jest ingerencja cenzury w prasie.

28 czerwca – dochodzi do robotniczej demonstracji i masakry w Poznaniu, znanej jako Poznański Czerwiec. Demonstrację pod hasłem „Chleba i wolności” rozpoczynają robotnicy największych zakładów przemysłowych Poznania, do których pod komitetem wojewódzkich PZPR dołączają dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta. Protestujący zdobywają m.in. więzienie, uwalniają przetrzymywanych w nim więźniów i przejmują magazyn broni. Oddziały regularnego wojska zostają rozbrojone, a żołnierze bratają się z demonstrantami. Powstanie spacyfikowane zostaje dopiero przez specjalne odziały wojskowe wysłane do Poznania ze Śląska. Wojsko używa ostrej amunicji. Ginie kilkadziesiąt osób, a kilkaset zostaje rannych.

26 sierpnia – na Jasnej Górze w Częstochowie przy udziale około miliona wiernych złożone zostają Jasnogórskie Śluby Narodu zredagowane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wierni domagają się jego zwolnienia z internowania oraz zmiany sytuacji w kraju.

19-21 października – odbywa się VIII plenum KC PZPR, na którym nowym przewodniczącym partii zostaje zwolniony z aresztu domowego Władysław Gomułka. Na obrady bez uprzedzenia przybywa delegacja radziecka z Nikitą Chruszczowem, która próbuje opanować sytuację poprzez groźbę sowieckiej interwencji w Polsce i umieszczenie na kluczowych stanowiskach popieranych przez siebie działaczy komunistycznych. Ostatecznie Moskwa aprobuje Gomułkę jako nowego I sekretarza PZPR.

24 października – Władysław Gomułka wygłasza przemówienie do kilkuset tysięcy osób podczas wiecu na Placu Defilad w Warszawie, wzywa do powrotu do domów i do pracy. Jest to definitywny koniec stalinizmu i początek krótkiej tzw. odwilży gomułkowskiej. Ekipa Gomułki rządzi w Polsce do grudnia 1970 roku.

28 października – władze państwowe zwalniają z internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego.

28 października – w Gdyni odbywa się zebranie założycielskie Zrzeszenia Kaszubskiego (od 1964 r. działa jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie).

4 grudnia – reaktywacja Związku Harcerstwa Polskiego, które oddziela się od powstałego w czasach stalinowskich Związki Młodzieży Polskiej.

10 grudnia – zarzucenie dotychczas obowiązujących stalinowskich nazw i przywrócenie pierwotnej nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego.

grudzień – oznaki odwilży na linii państwo-Kościół: uchylono dekret z 1953 r. o obsadzaniu stanowisk kościelnych przez władze, wprowadzono ponownie dobrowolne lekcje religii do szkół, po przerwie zaczyna się też ukazywać związany ze środowiskami katolickimi krakowski „Tygodnik Powszechny”.

1957

3 stycznia – powstała nowa masowa organizacja młodzieżowa: Związek Młodzieży Socjalistycznej.

20 stycznia – wybory do sejmu w atmosferze popaździernikowej odwilży, po raz pierwszy na liście do głosowania kandydatów było więcej niż miejsc do obsadzenia.

27 lutego – ukazał się pierwszy numer tygodnika „Polityka”. Premierem nowego rządu PRL po przeprowadzonych wyborach pozostał Józef Cyrankiewicz.

5 marca – dokonano dokładnego wytyczenia granicy polsko-radzieckiej w dawnych Prusach Wschodnich, na Zalewie Wiślanym i Mierzei Wiślanej.

maj – film Kanał Andrzeja Wajdy zdobył Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes, dając początek sukcesów tzw. polskiej szkoły filmowej.

2 października – na polecenie władz zamknięto redakcję i wydawanie tygodnika „Po prostu” jako organu „rewizjonistów”. Mimo kilkudniowych protestów i starć z milicją, kilkuset rannych i aresztowanych władze nie odstąpiły od decyzji – był to symboliczny koniec „gomułkowskiej odwilży”.

25 października – w gazecie „Świat Młodych” ukazał się pierwszy odcinek serii komiksowej Tytus, Romek i A’Tomek Henryka Jerzego Chmielewskiego, najpopularniejszego polskiego komiksu.

27 października – zostało założone Biskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku.

1958

14 czerwca – w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą (obecnie Instytut Energii Atomowej) uruchomiono pierwszy w Polsce doświadczalny reaktor jądrowy EWA.

21 lipca – funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wyłamali bramę i przeprowadzili rewizję Instytutu Prymasowskiego na Jasnej Górze. Mimo żywiołowych protestów wiernych rewizja została przeprowadzona w asyście kilkuset milicjantów.

1 września – premiera filmu wojennego Wolne Miasto w reżyserii Stanisława Różewicza. Film podejmował temat sytuacji Polaków w przedwojennym Gdańsku oraz ukazywał bohaterską obronę Poczty Polskiej w tym mieście.

3 października – premiera filmu Popiół i diament Andrzeja Wajdy. Film był kolejnym utworem polskich twórców podejmującym ważne i aktualne wówczas problemu społeczne i polityczne i rozliczającym postawy różnych ludzi w okresie wojny i pierwszych latach powojennych w Polsce.

1959

3 lutego – z Kanady wróciła do kraju część największych polskich historycznych skarbów narodowych, m.in. Szczerbiec, Kronika polska Galla Anonima i insygnia koronacyjne.

10 lutego – utworzono regionalny ośrodek Telewizji Polskiej w Gdańsku.

31 lipca – z powodu „przejściowych trudności w zaopatrzeniu w mięso” Ministerstwo Handlu Wewnętrznego ogłosiło, że każdy poniedziałek będzie we wszystkich państwowych zakładach gastronomicznych dniem bezmięsnym.

1960

kwiecień – w Nowej Hucie doszło do gwałtownych starć mieszkańców z milicją. Ich powodem było usunięcie przez władze krzyża postawionego na planowanym miejscu budowy nowego dzielnicowego kościoła.

15 lipca – w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem odbyła się premiera  zrealizowanego na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza filmu historycznego Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda.

sierpień – decyzją władz lekcje religii zostały wycofane ze szkół.

1961

16 stycznia – na Wawel powróciły z Kanady kolejne polskie skarby historyczne, tym razem były to słynne arrasy króla Zygmunta Augusta.

1 lutego – program telewizyjny z warszawskiego studia zaczął być emitowany przez cały tydzień.

16 kwietnia – odbyły się wybory do Sejmu i Rad Narodowych. W nowym sejmie znalazło się 49 osób określanych jako „bezpartyjne”, w tym grupa działaczy katolickich działających w organizacjach tolerowanych przez władze.

18 maja – nowy sejm powołał kolejny rząd PRL, na stanowisko premiera powołano ponownie Józefa Cyrankiewicza.

21 maja – w rozegranym w Warszawie towarzyskim meczu piłkarskim Polska pokonała ZSRR 1:0.

25 sierpnia – rozpoczął się I Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie.

1962

3 lutego – władze podjęły decyzję o zamknięciu Klubu Krzywego Koła, oficjalnym powodem było stwierdzenie, że „jest on zdominowany przez rewizjonistów”.

12 marca – Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku wydała uchwałę o formalnym powstaniu Muzeum Stutthof. Był to początek istnienia muzeum martyrologicznego w Sztutowie.

19 marca – odbyła się premiera debiutanckiego filmu Romana Polańskiego Nóż w wodzie, który był pierwszym polskim filmem nominowanym do Oscara.

24 marca – w gdańskim klubie studenckim „Żak” odbył się pierwszy występ grupy Niebiesko-Czarni, inicjatorem jej założenia był Franciszek Walicki, zwany „ojcem polskiego bigbitu i rocka”.

6 maja – wielki zlot młodzieży i uroczystości 17. rocznicy wyzwolenia na terenie Muzeum Stutthof. Oficjalna inauguracja działania muzeum oraz pierwszych wystaw. W obchodach uczestniczyło 15 tys. osób.

6 czerwca – w Warszawie otwarto Supersam, pierwszy w Polsce wielkopowierzchniowy sklep samoobsługowy.

29 grudnia – ukazał się pierwszy tom Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, wydawanej przez PWN i obliczonej na 13 tomów.

1963

19 czerwca – rozpoczął się I Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, laureatami zostali Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka.

18 września – na Stadionie Śląskim podczas meczu pucharowego Górnik Zabrze-Austria Wiedeń (1:0) został ustanowiony polski stadionowy rekord frekwencji (120 tys. widzów).

30 grudnia – Karol Wojtyła został mianowany na arcybiskupa metropolitę krakowskiego.

1964

14 marca – Antoni Słonimski złożył w kancelarii premiera tzw. List 34 w proteście przeciw ograniczeniom przez władze przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zauważalnego zaostrzenia cenzury w Polsce. List był pierwszym zorganizowanym aktem protestu polskich środowisk twórczych wobec polityki państwa. Został on przekazany przez literatów i upubliczniony za granicą przez radio Wolna Europa.

5 października – polski pisarz, legendarny dziennikarz i publicysta Melchior Wańkowicz został aresztowany pod zarzutem współpracy z radiem Wolna Europa – był to jeden z symptomów zaostrzenia kursu władzy wobec intelektualistów po Liście 34.

20 listopada – rozpoczął się proces oskarżonych w tzw. aferze mięsnej kierowników i pracowników państwowych sklepów i hurtowni. Oskarżono ich o nielegalną sprzedaż towaru poza państwową kontrolą i fałszowanie dokumentacji. Śledztwo objęło około 400 osób. Na procesie orzeczono między innymi kilka wyroków śmierci.

12 grudnia – Mieczysław Moczar został mianowany ministrem spraw wewnętrznych. Moczar był uważany za przywódcę frakcji tzw. „partyzantów” w PZPR.

1965

25 stycznia – powstał zespół Czerwone Gitary.

19 marca – list otwarty Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego skierowany do działaczy partyjnych i młodzieży Związku Młodzieży Socjalistycznej krytycznie odnoszący się do władzy, partii i usunięcia jego autorów z PZPR. Kilka miesięcy później Kuroń i Modzelewski „za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” zostali skazani na kilkuletni pobyt w więzieniu.

31 marca – we Wrocławiu prof. Wiktor Bross przeprowadził pierwszą w Polsce próbę transplantacji nerki.

8 kwietnia – podpisano układ „o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy” między ZSRR i PRL.

30 maja – odbyły się wybory do Sejmu i Rad Narodowych, nowy sejm ponownie desygnował na premiera Józefa Cyrankiewicza.

26 czerwca – w Gdańsku odsłonięto pomnik króla Jana III Sobieskiego. Do 1945 r. ufundowany przez miasto Lwów w 1898 r. pomnik stał na jednym z najbardziej reprezentacyjnych skwerów tego miasta.

4 września – przy ul. Ożarowskiej w Warszawie oddano do użytku tysięczną szkołę tzw. „tysiąclatkę”. Budowa prowadzona pod hasłem „1000 szkół na 1000-lecie” była sztandarowym projektem władz w związku z jubileuszem polskiej państwowości obchodzonym w 1966 r. W ramach programu  w Polsce zbudowano 1417 nowych szkół. Wiele takich szkół powstało w tym czasie również w Gdańsku i na całym Pomorzu.

18 listopada – z okazji 1000-lecia chrztu Polski przebywający w Rzymie polscy biskupi skierowali list do episkopatów wielu krajów, w tym niemieckiego. Orędzie biskupów polskich do episkopatu niemieckiego dotyczyło także wzajemnego wybaczenia krzywd. Znalazły się nim słynne słowa „Wyciągamy do Was nasze ręce, udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. List do Niemców spotkał się z ostrą reakcją władz PRL. Biskupów oskarżano o zdradę narodowych interesów. W wielu miastach Polski odbywały się organizowane przez władze wiece i manifestacje antyniemieckie i antykościelne. Stosunki na linii państwo-Kościół stały się ponownie bardzo napięte, głównym polem rywalizacji w kolejnym roku były obchody 1000-lecia chrztu Polski.

1966

7 stycznia – władze odmówiły prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu wydania paszportu na wyjazd do Rzymu na uroczystości milenijne, do Polski nie wpuszczono również legata papieskiego.

14 kwietnia – w Gnieźnie władze państwowe zorganizowały obchody „1000- lecia Państwa Polskiego”, w ramach których wygłoszono  wiele przemówień politycznych i antykościelnych oraz zorganizowano przemarsze i defiladę wojskową. Jednocześnie tego samego dnia w gnieźnieńskiej katedrze arcybiskup Karol Wojtyła odprawił mszę świętą, w której uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

3 maja – w Częstochowie odbyły się główne kościelne uroczystości „1000-lecia Chrztu Polski”.

9 maja – Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Czterej pancerni i pies w reżyserii Konrada Nałęckiego.

26 czerwca – w czasie uroczystości religijnych w Warszawie procesja wiernych została rozpędzona przez milicję, w związku z zamieszkami aresztowano kilkadziesiąt osób.

1 września – reforma szkolna, wprowadzono m.in. ośmioklasową szkołę podstawową.

4 września – władze bezpieczeństwa „aresztowały” i zamknęły w Częstochowie podróżujący po Polsce obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Od tego momentu po kraju wędrowały puste ramy, przy których mimo wszystko zbierały się tłumy wiernych.

9 października – odsłonięto Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku.

1967

7 stycznia – w Gdańsku zaczął działać w nowym gmachu Teatr Wybrzeże.

25 stycznia – Leonid Teliga wypłynął z Casablanki w rejs dookoła świata jachtem „Opty”.

13 kwietnia – w Sali Kongresowej w Warszawie odbył się pierwszy i jedyny polski koncert grupy The Rolling Stones.

15 kwietnia – Stoczni Gdańskiej nadano imię Włodzimierza Ilicza Lenina.

12 czerwca – po sukcesie wojsk izraelskich w tzw. wojnie sześciodniowej rząd PRL zerwał stosunki dyplomatyczne z państwem żydowskim.

19 czerwca – podczas VI Kongresu Związków Zawodowych I sekretarz PZPR Władysław Gomułka wygłosił transmitowane w telewizji przemówienie, w którym nazwał „piątą kolumną” polskich Żydów popierających politykę państwa Izrael. Po raz pierwszy publicznie władza komunistyczna użyła wątków antysemickich.

26 czerwca – arcybiskup krakowski Karol Wojtyła został mianowany kardynałem przez papieża Pawła VI.

1 września – premiera filmu wojennego Westerplatte w reżyserii Stanisława Różewicza. Film jest fabularną rekonstrukcją siedmiu dni obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej w 1939 r.

25 listopada – w Teatrze Narodowym w Warszawie z okazji 50-lecia rewolucji październikowej odbyła się premiera dramatu Adama Mickiewicza Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka z Gustawem Holoubkiem w roli Gustawa-Konrada. Publiczność bardzo żywiołowo reagowała na wątki rosyjskie pojawiające się w sztuce.

30 grudnia – Władysław Gomułka na spotkaniu z twórcami kultury określił inscenizację Dziadów jako „nóż w plecy przyjaźni polsko-radzieckiej”.

1968

16 stycznia – władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Sztuka miała być zdjęta z afisza z końcem miesiąca.

30 stycznia – studenci przeprowadzili demonstrację pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Zaczęto zbierać podpisy pod apelem o przywrócenie spektaklu.

29 lutego – nadzwyczajne zebranie Związku Literatów zaprotestowało przeciwko zdjęciu Dziadów, cenzurze i polityce kulturalnej władz. Jeden z obecnych na sali pisarzy Stefan Kisielewski określił system panujący w PRL jako „dyktaturę ciemniaków”.

4 marca – minister szkolnictwa wyższego usunął z uczelni dwóch studentów UW: Adama Michnika i Henryka Szlajfera za przekazywanie informacji o protestach zachodnim dziennikarzom.

8 marca – w obronie usuniętych kolegów oraz przeciwko zdjęciu Dziadów, cenzurze i represjom zaprotestowali na wielkim wiecu studenci UW. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez milicję i służbę bezpieczeństwa oraz ORMO. Wiele osób pobito i aresztowano. Podobne manifestacje i wypadki miały miejsce w tym czasie także na uczelniach w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu.

11 marca – główna partyjna gazeta „Trybuna Ludu” w wielkim artykule obarcza winą za zamieszki „elementy syjonistyczne w kraju i za granicą”.

15 marca – w Gdańsku odbyła się manifestacja, w której udział wzięło 20 tys. studentów, robotników i innych mieszkańców miasta.

19 marca – I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka wygłosił antysyjonistyczne przemówienie na wiecu aktywu PZPR w Sali Kongresowej. Według niego inspiratorami zajść byli „ludzie pochodzenia żydowskiego, syjoniści i reakcjoniści”. Wypowiedzi te zapoczątkowały falę represji wobec osób pochodzenia żydowskiego. W ich wyniku Polskę z paszportem jednorazowym i bez prawa powrotu opuściło prawie 13 tys. ludzi.

11 kwietnia – generał Wojciech Jaruzelski został ministrem obrony narodowej.

12 maja – w Muzeum Stutthof w Sztutowie w obecności kilkudziesięciu tysięcy ludzi, w tym tysięcy byłych więźniów, odsłonięty został  Pomnik Walki i Męczeństwa, zaprojektowany przez rzeźbiarza Wiktora Tołkina, twórcę monumentalnych pomników.

sierpień – zbrojna interwencja armii państw członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w trakcie antykomunistycznych wystąpień społeczeństwa. W zajęciu kraju i jego okupacji bierze udział duża liczba żołnierzy Wojska Polskiego.

8 września – Ryszard Siwiec dokonał aktu samospalenia na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia w proteście przeciw agresji na Czechosłowację; zmarł po 4 dniach w wyniku odniesionych oparzeń.

10 października – Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Stawka większa niż życie o wojennych przygodach polskiego agenta w mundurze Wehrmachtu o pseudonimie Hans Kloss.

20 grudnia – album Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne otrzymał status Złotej Płyty.

1969

4 stycznia – w klinice w Łodzi prof. Jan Moll podjął pierwszą w Polsce,  próbę przeszczepienia serca (nieudaną).

29 kwietnia – z samotnego rejsu dookoła świata na jachcie „Opty” wrócił Leonid Teliga.

1 czerwca – odbyły się wybory do Sejmu i Rad Narodowych, w składzie rządzących Polską nie zaszły żadne zmiany, premierem po raz piaty został Józef Cyrankiewicz.

22 lipca – wielka defilada wojskowa w Warszawie z okazji uroczystych obchodów 25-lecia Polski Ludowej. Był to pokaz siły polskiej armii, uzbrojonej i dowodzonej na wzór radziecki oraz prezentacja witalności ekipy Gomułki. Na defiladzie i uroczystościach najważniejszym gościem był I sekretarz KPZR Leonid Breżniew.

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku

UA-127170473-2