Pomorska Teka Edukacyjna

Szkice Tematyczne

Europejskie Drogi do Wolności

Film powstał na zlecenie Fundacji Centrum Solidarności i prowadzonej przez nią w latach 2000- 2007 wystawy  Drogi do Wolności. Film prezentuje efekt domina czyli  przedstawia proces upadku komunizmu w poszczególnych krajach bloku państw Układu Warszawskiego. Zwraca uwagę na chronologię wydarzeń jakie miały miejsce w tym regionie Europy. Mówi o pionierskiej roli „Solidarności” w procesie upadku komunizmu w Europie Centralnej i Wschodniej.

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku

UA-127170473-2