Pomorska Teka Edukacyjna

Od organizatora

Pomorska Teka Edukacyjna (PTE) promuje innowacyjny model kształcenia, który dzięki przedstawieniu historii regionu pomorskiego ma pomóc nauczycielowi w rozbudzeniu zainteresowania młodych ludzi historią Polski. Naszym założeniem jest udostępnienie na portalu narzędzi edukacyjnych, które mogą przyczynić się do wzmożenia aktywności twórczej, zdobycia przez ucznia umiejętności wartościowania i hierarchizowania wydarzeń historycznych. Usytuowany w jednym miejscu szeroki wachlarz materiałów źródłowych i edukacyjnych, pozwala na wielopoziomowe spojrzenie na historię. Korzystając ze strony PTE, uczeń może przygotowywać się do zapowiedzianej przez nauczyciela kolejnej lekcji, odrobić zadanie domowe, np. oglądając krótki materiał filmowy, czy wreszcie samodzielnie dokonać wyboru materiału do poprowadzenia lekcji pod okiem nauczyciela.

Zawartość PTE jest subiektywnym wyborem ikonograficznym, archiwalnym, filmowym i literackim, obejmującym lata 1946-1969, dokonanym przez grupę specjalistów – współpracowników Fundacji Centrum Solidarności i Muzeum Stutthof. Przy selekcji materiałów źródłowych i archiwalnych naszą uwagę skupiliśmy na odbiorcy – nauczycielu i uczniu, do których kierujemy zawartość portalu. W doborze narzędzi edukacyjnych staraliśmy się z jednej strony zaproponować materiał, który może zachęcić uczniów do poszerzenia wiedzy na wybrany temat, a z drugiej kierowaliśmy się obowiązującą podstawą programową, rygorem godziny lekcyjnej i czasem, jakim dysponuje nauczyciel planujący przedstawić wybrane zagadnienie. Przy tworzeniu kalendarium historycznego, oprócz uwzględniania najważniejszych lat, miesięcy i dni związanych z historią naszego kraju, zwracaliśmy szczególną uwagę na to, co ważnego miało miejsce w regionie pomorskim w tym kontekście. W przypadku listy postaci historycznych,ograniczyliśmy się do regionu pomorskiego, proponując biogramy osób walczących o wolność i tych reprezentujących władzę, mieszkających lub aktywnych na terenie województwa.

Liczymy na to, że przedstawiony tu materiał źródłowy, uwzględniający ścieżki międzyprzedmiotowe, ułatwi nauczycielom przygotowanie inspirujących, ciekawych lekcji historii, a uczniów zachęci do sięgania do materiałów historycznych i naukowych obejmujących ten ważny dla Polski i Europy okres historyczny.

Danuta Kobzdej (Fundacja Centrum Solidarności)

Piotr Tarnowski (Muzeum Stutthof)

IMG_0041a

Istnieje również papierowa wersja Pomorskiej Teki Edukacyjnej( PTE). Zgromadzony w ramach projektu materiał, składający się z różnorodnych tekstów kultury, źródeł, opracowań i komentarzy oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, obejmuje zasięgiem tematycznym trudną historię Pomorza i jego mieszkańców w latach 1920-1945. Autorzy stworzyli fundament umożliwiający uczniom pod kierunkiem nauczycieli odkrywanie logicznego ciągu wydarzeń, które zdecydowały, że dwudziestowieczne dzieje Pomorza i jego mieszkańców zapisały się wyjątkowo w historii Polski. Ukazanie genezy tych mało znanych w powszechnej historii zjawisk i procesów, decydujących często o losach zupełnie przypadkowych ludzi, jest ważne dla uświadomienia sobie wpływu przeszłości na teraźniejszość. Ma także służyć zrozumieniu, jak wielkie było ich znaczenie w procesach społecznych, politycznych i gospodarczych Pomorza Gdańskiego.

„Stutthof? – zawsze byłem dumny – do dzisiejszego dnia tego nie żałuję – to była Ojczyzna i tylko to było i jest ważne” – Adolf Polecki, więzień KL Stutthof, numer 33328

Żołnierze niemieccy zdejmujący szlaban graniczny 1 września 1939 r.

Żołnierze niemieccy zdejmujący szlaban graniczny 1 września 1939 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Pomorska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku

UA-127170473-2